Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

enjoyme
4182 bd72 390

July 29 2017

enjoyme
5880 1ee5 390

May 29 2017

enjoyme
3378 f01f 390
Reposted fromNajada Najada vialetshavesex letshavesex
enjoyme
2275 ff3a 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaLamb Lamb

May 09 2017

2383 b3d1 390
Reposted fromfreakish freakish viaLamb Lamb

April 27 2017

enjoyme
3630 4913 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaheartamess heartamess
enjoyme

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaheartamess heartamess
enjoyme
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaheartamess heartamess
enjoyme
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka vialittlefool littlefool
enjoyme
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viaSundaySmile SundaySmile
enjoyme
0069 a678 390
Reposted fromclarice clarice viaoll oll
enjoyme
Reposted fromtwice twice viaoll oll
enjoyme
Reposted frombiru biru viaikari ikari
9897 9d09 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaoll oll
9887 b85f 390
Reposted fromamatore amatore vialiona liona
enjoyme
enjoyme
enjoyme
3461 5e9b 390
Reposted fromsnowlake snowlake vialittlewhitelies littlewhitelies
1236 1ffe 390
Reposted fromfreakish freakish vialittlewhitelies littlewhitelies
enjoyme
1962 3eb6 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl