Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

enjoyme
3054 c32f 390
Reposted fromaamu aamu
enjoyme
3055 fde5 390
Reposted fromaamu aamu
enjoyme
3057 9ebd
Reposted fromaamu aamu
enjoyme
3171 724d 390
Reposted fromOnlyRed OnlyRed
enjoyme
3172 da94 390
chcę mieć wybór!
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
enjoyme
3229 1572 390
Reposted fromkagiebe kagiebe
enjoyme
3295 4b01 390
Reposted fromcarol91 carol91

June 20 2015

enjoyme
1269 7011 390
Reposted byxzuzakxTokyoMEWSdancingdemons
enjoyme
1239 39c0 390
Reposted byune-raconteuse une-raconteuse
0383 12bc 390

Marina Abramovic, The Kitchen (Homage to Saint Therese), 2009

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie
enjoyme
0177 1f61 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
enjoyme
0213 ac7c 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
enjoyme
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako
enjoyme
0227 a879 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
enjoyme
0588 c0dc 390
Reposted fromcynamone cynamone
enjoyme
1003 67f1
Reposted fromrominaplum rominaplum

April 08 2015

enjoyme
5148 4506 390
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viadoomedman doomedman

April 07 2015

enjoyme
7596 2fb7 390
Reposted bygabrysiowaeliseeegsbudaseffigyklaudiammt
enjoyme
7194 b7b0 390
Reposted bybudas budas

March 02 2015

enjoyme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl